Senaste styrelsemötet (2019-01-16)

I förra veckan hade vi styrelsemöte. Då beslutade vi:
-Lekplatsbesiktning är lagstadgat och görs med jämna mellanrum. Vi har beställt besiktning inför säsongen 2019 för våra lekplatser, så att barnen ska kunna leka utan risk för att lekredskapen är bristfälliga eller trasiga.

– I februari kommer vi, tillsammans med Riksbyggen, att göra den årliga revideringen av förenignens underhållsplan (planeringen av det kommande underhållet). Bland annat ingår en rundvanding där vi bedömer status på ett antal punkter. Känner du till några brister som behöver åtgärdas? Hör gärna av dig (t.ex.skriv här nedanför), så tar vi en titt på det när vi gör rundvandringen.

– Injustering kommer att göras av radiatorer och värmesystemet med hjälp av “EB-metoden”. Injustering innebär att flöde och tryck till varje enskild radiator justeras så att radiatorn ger rätt värmemängd i rummet. I entreprenaden, som är en funktionsentreprenad ingår även kotroll efter utförd injustering där temperaturen kontrolleras i rummet för att verifiera att temepraturen stämmer.

– Vi har dessvärre haft ett nytt större läckage av vatten från vårt värmesystem un der december månad. I januari 2018 hittade vi och lagade den förra stora läckan. Därefter har vi kontinuerligt mätt läckaget från värmesystemet, och fram till december behövde ca 170 liter vatten fyllas på. Det är lite för mycket, men kan troligen frklaras av lite otäta pckningar här och var och någon/några som plocka brt radiatorer i samband med renoveringar och dyligt. Mellan december 2018 och Januari 2019 försvann hela 500 liter vatten från systemet och detta är ett tecken på en ny läcka. Vi fortsätter att bevaka, men vi avvaktar större åtgärder tills efter injusteringen när alla radiatorer blivit kontrollerade. 
Har du kopplat loss en/flera radiator/er och släppt ut vatten under december? Hör gärna av dig för det hjälper oss att få veta vart lite vatten tagit vägen…

– Ett av föreninens banklån på ca 4,5MSEK ska bindas om i februari. Vi har fått en indikativ ränta på 1,68% vid 4 års bindningstid, vilket är 1,2 procentenheter lägre än nuvarande ränta och kommer att innebära lägra räntekostnader de kommande åren.

– I mars kommer taken att besiktas, med avseende på takpappens skick. I samband med detta har vi också börjat titta på förutsättningarna för att montera solceller på taken. Om vi kommer att behöva lyfta takpannor för att åtgärda takpappen blir det absolut billigast att samtidigt med detta montera solceller. Det vi tänker i första skedet är att dimensionera solcellerna för att kunna täcka så mycket av vårt varmvattenbehov som möjligt. Idag, med biogas, kostar varmvattenuppvärmningen ca 300.000 kr/år, eller 311.000 kWh . Till detta kommer fasta nätavgifter som baseras på den totala förbrukningen. Kan vi minska gasförbrukningen kan vi också minska de fasta kostnaderna. En preliminär beräkning är att en investering på ca 900.000kr (ca 300m2 solceller, vilket är ungefär den yta vi teoretiskt har tillgång till på “solsidan” av husen) har en återbetalningstid på ca 17 år. Beroende på om regeringen fortsätter att subventionera med investeringsstöd kan payofftiden minska till ca 11 år.

– Vi kommer att sätta tagg-lås (samma taggar som till grinden och skyddsrummet) på miljörummen. Med början på 70-gården ska själva låset kompletteras med dörrautomatik, dvs dörrarna kommer att förses med dörröppnare/dörrstängare för att underlätta öppning/stängning av dörrarna. Detta är ett led i den tillgänglighetsanpassning av vårt bostadsområde som vi påbörjade när vi tillgänglighetsanpassade toaletten i föreningslokalen.

– Diskussionerna med Telenor, angående det felaktigt låga priset på tilläggspaket som de gav oss när vi tecknade senaste avtalen, kommer ingenstans i nuläget. De lägre priserna, som vi fick i offerten, saknas i avtalet, och användes bara som lockbete. Upplägget från Telenors sida var att man ville visa vilka förmånliga priser som den enskilde boende kunde teckna avtal till, därför finns inte priserna med i föreningens avtal. Sedan höjde de priserna för de boende när föreningen väl tecknat avtal.

Föreningslokalen har nu fått ny elinstallation i köket. Det har under det gångna året visat sig att säkringarna och elkablarna varit för klent dimensionerade för spis, kaffekokarna och mikron med resultatet att säkringarna går och slår ut hela lokalen.