Injustering av värmesystemet är beställd

Vi har nu beställt injustering av värmesystemet. Det synliga arbetet kommer att utföras under veckorna 9-12 (25 februari – 22 mars). Då kommer rörläggare att injustera samtliga radiatorer hos samtliga boende. Rörläggarna kommer att ansvara för att informera var och en om när man behöver tillträde till lägenheten. Man räknar med att det behövs ett besök per lägenhet för detta. Om det visar sig att radiatorer, ventiler eller annat behöver bytas ut hos någon kan det innebära att man behöver göra ytterligare besök.
När injusteringen är kvar ingår det också en funktionskontroll, där man mäter rumstemperaturen för att verifiera att det är jämn värme överallt. Detta innebär ytterligare ett besök. 
Entreprenör är EBmetoden, men det mesta av arbetet kommer att utföras av underentreprenören A.G. Malmströms rör AB