Skadedjursbekämpning

har du möss, myror eller andra skadedjur i lägenheten?

Det är inget som vi ska acceptera. Har du skadedjur i lägenheten eller på vinden så ska du kontakta Anticimex (www.Anticimex.com). Ange kundnummer 1890874 som är föreningens avtalsnummer. Skadedjursbekämpning är helt kostnadsfri för dig som boende, men viktigt att det utförs så att inte fastigheterna blir skadade.

Problem med dokumentarkivet

Dessvärre visade det sig att dokumentarkivet på hemsidan inte fungerade så bra tillsammans med nyhetssidan. De trasslade ihop sig med varandra av någon anlending med resultatet att dokumentarkivet  blockerade det som skrivs här. Därför är ritningar och övriga dokument som var uppladdade där, tillfälligt bortplockade medan upptrassling av problemet pågår.

Bredbandsavtalet

Vårt nuvarande avtal med Telenor (Bredbandsbolaget har fusionerats ihop med Telenor) gäller till och med 2020-06-30 och arbetet med att ta in nya offerter på ett framtida avtal är påbörjat.
Vi har valt att inte utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal, bland annat som en markering av att vi inte kommit någonstans med den långdragna tvisten vi haft gällande priserna på tilläggspaketen som finns.
Detta innebär inte att vi utesluter telenor, men de får tävla mot sina konkurrenter med nya villkor.

Air condition till lokalen

Nu har vi förberett lokalen inför en varm sommar genom att installera en kylanläggning i lokalen. Ni som har använt lokalen tidigare vet att det kan bli väldigt varmt under sommaren när man har många gäster. Nu sitter en ny och fin kylare på väggen som ska klara att hålla lokalen sval och skön även under sommaren.