Skadedjursbekämpning

har du möss, myror eller andra skadedjur i lägenheten?

Det är inget som vi ska acceptera. Har du skadedjur i lägenheten eller på vinden så ska du kontakta Anticimex (www.Anticimex.com). Ange kundnummer 1890874 som är föreningens avtalsnummer. Skadedjursbekämpning är helt kostnadsfri för dig som boende, men viktigt att det utförs så att inte fastigheterna blir skadade.