Problem med dokumentarkivet

Dessvärre visade det sig att dokumentarkivet på hemsidan inte fungerade så bra tillsammans med nyhetssidan. De trasslade ihop sig med varandra av någon anlending med resultatet att dokumentarkivet  blockerade det som skrivs här. Därför är ritningar och övriga dokument som var uppladdade där, tillfälligt bortplockade medan upptrassling av problemet pågår.