Bredbandsavtalet

Vårt nuvarande avtal med Telenor (Bredbandsbolaget har fusionerats ihop med Telenor) gäller till och med 2020-06-30 och arbetet med att ta in nya offerter på ett framtida avtal är påbörjat.
Vi har valt att inte utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal, bland annat som en markering av att vi inte kommit någonstans med den långdragna tvisten vi haft gällande priserna på tilläggspaketen som finns.
Detta innebär inte att vi utesluter telenor, men de får tävla mot sina konkurrenter med nya villkor.