Nu ska vi åtgärda Lukt o smak på vattnet

Nu är det bokat v 43 (2019-10-21–2019-10-25) för rening av kallvattenrören i de lägenheter som anmält att de har dålig lukt och smak.
Då priset är samma för att åtgärda såväl ovanvåning som nedervåning kommer en del av er som bor på ovanvåningen och en del av er som bor på nedervåningen, men inte anmält problem, ändå få era rör renade, eftersom grannen ovanpå/nedanför anmält problem.
Samtliga berörda kommer att informeras via “lapp i brevlådan”.
Man kommer att göra ca 4-8 lägenheter per dag och du kommer att vara utan vatten (kökskran, toalettkran, dusch och toalett) i lägenheten i 24 timmar.

Under denna tiden kommer du att få tillgång till föreningslokalen, som har kökskran, toalett och dusch.