Putsning av hussocklarna

Redan denna veckan kommer arbetet med putsningen av socklarna och omfogning av teglet igång.
Man kommer att börja med murarna på gavlarna till 57A och 61A för att sedan fortsätta med murarna på 57D och 61D. Detta arbete beräknas ta 2+2 veckor och under den här tiden kommer man också att påbörja arbetet med att putsa socklarna. I nuläget räknar man med att hinna putsa samtliga socklar innan sommarsemestern och efter semestern kommer man ta teglet.
Det kommer att placeras en container bredvid gångstigen mellan 57-61-huset, där man kommer att slänga rivningsmassorna från murarna.
Tänk på att containern inte är en lekplats för barnen.
Man kommer använda sig av en Bobcat eller liknande liten maskin för att transportera det nedrivna materialet till containern.