Laddstolpar för elbilar i drift

Laddstolparna för elbilar är nu på plats och i drift. Vi har 4 st 22kW-laddare placerade på parkeringsplatsen. Samma parkeringsregler gäller för dessa parkeringsplatser som för övriga parkeringen. För att ladda sin elbil måste man identifiera sig med en av de taggar som var och en har till grind och miljörum. Detta innebär att laddstolparna är till för oss boende och våra gäster. Det kommer alltså inte att vara möjligt för externa, utan koppling till någon av oss boende, att ladda sin bil här.