Installation av laddstolpar

Efter ett par veckors diskussion med leverantören av laddstolpar har vi nu nått samsyn på kostnaden. Senaste offerten antogs och vi hoppas att installationen kan påbörjas inom de närmaste veckorna. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ladda 4 bilar samtidigt. Debitering kommer att ske genom att man identifierar sig med de taggar som alla boende redan har, och sedan blir fakturerad för elkostnaden.