Byte av köksfläktar

Arbetet med att byta ut våra köksfläktar pågår. I veckan som kommer kommer en leverantör ut för att titta på förutsättningarna. Vi kommer sedan att sätta ihop ett förfrågningsunderlag så att vi kan begära in priser på en totalentreprenad.