Nytt gasnätsavtal

Precis om med elavgifterna så betalar vi en gasnätsavgift, som är en abonnemangskostnad. Denna kostnad baseras på hur mycket gas vi beräknar förbruka som mest, ungefär som man betalar elnätsavgift baserat på hur stor huvudsäkring man har.
I och med installationen av luftvärmepumparna verkar vi nu permanent ha sänkt vår gasförbrukning till ungefär hälften av tidigare nivåer. Vi har därför kunnat halvera vår gasnätsavgift. Ca 9.500kr/år sparar vi på detta.