Container för blandat avfall

Nu har vi en stor container på området.
Den är till för blandat avfall. Man får inte slänga: farligt avfall, elektronik, glas och speglar, hushållssopor och schaktmassor. (Vi måste ge dem som sorterar avfallet en dräglig arbetsmiljö). Lions brukar komma med en container runt tjugondag knut för julgranar, så vänta med att slänga din julgran.

Ingenting får sticka upp ovanför containern.

Containern är till för föreningens alla medlemmar, inte utomstående, vilket vi haft problem med tidigare år. (Kanske har problemet minskat med våra grindar, då det inte är lika lätt att komma till för utomstående numera.)

Containern kommer att stå här i en och en halv vecka (två helger) och blir den full innan dess så gör vi en mellantömning.