Taksäkerhet

Taksäkerhet är kanske inte det som vi tänker på varje dag, men faktum är att vi har ett lagstadgat ansvar för att säkerställa att den som arbetar på taken på våra fastigheter har en säker arbetsmiljö. Efter en analys av nuvarande nivå har vi därför, efter att ha inhämtat prisförslag hos ett antal entreprenörer valt att teckna kontrakt med ett Lomma-företag som kommer att montera skenor för taksäkerhet och nya gavelstegar för att möjliggöra åtkomst till råvindarna som finns på hälften av husen.