Asfaltering av parkering: 24-27:e april.

Preliminärt datum är nu satt för
Asfaltering av parkering: 24-27:e april.

Under dessa dagar kan parkeringen, garage eller vändzon inte användas.
Fr.om. kl 6.00, 24/4 hänvisar vi till parkeringen på idrottsplatsen.
Vid dåligt väder kan tiden komma att ändras.
Då garageportarna kommer vara öppna under asfalteringen för att inte stänka ner portarna så kan bilarna inte stå i garaget då de kan stänkas ner!
Tänk på att man i samband med asfaltering lägger ut ett klister på ytorna. Klistret är svårt att få bort från golv, så vi rekommenderar att man tar av skorna innan man går in och funderar ut en strategisk placering för ev. barnvagnar. Vita skor är heller inte att rekommendera då de kan missfärgas. Klistret kommer slitas bort från undersidan av skorna när man går på hårda beläggningar.

Tack för er förståelse för de olägenheter som uppstår!
Med vänlig hälsning
BCA Entreprenad