Asfaltering

Idag har vi haft årets första byggmöte med BCA, vår asfaltsentreprenör. Under denna och nästa vecka kommer man att fortsätta att plocka bort asfalt och justera fallet på parkeringen. Därefter kommer det att bli paus i arbetet fram till den 24 april då man kommer att påbörja asfalteringen.

– Framför allt kommer man att gräva runtomkring de förhyrda parkeringsplatserna då fallet är väldigt dåligt just där.

– Man kommer också att sätta en ny dagvattenbrunn på vändzons-området, på gaveln mot 57D, för att minska vattenmängden som rinner från vändzonen ner mot gångbanan längs med 57.

-Som ni kanske redan har märkt så är kantstenarna kring vändzonen borttagna. Det är för att ytan inte på många år har använts som vändzon. Istället kommer kanten att ha en lutning för att leda regnvattnet åt rätt håll. Även fortsättningsvis kommer grindarna att markera var den bilfria zonen börjar.
– Asfalteringen kommer att pågå 24,25 & 26 april. Under denna period kommer man inte att kunna köra sin bil in och ut från garaget. Information om detta kommer i brevlådan.

Asfaltering på parkeringen

– Man kommer att förbereda under denna och nästa vecka. Därefter kommer två veckors påskuppehåll i väntan på asfalteringen.

– Den 24, 25 & 26 april kommer asfalteringen att genomföras på vändzonen och parkeringen. Under denna tiden kommer inga bilar att kunna köra in och ut från garage/parkering. Behöver du bilen under denna perioden hänvisas du till parkeringsplatsen på idrottsplatsen.

– När parkeringen asfalteras kommer garageportarna att öppnas med huvudnyckel. Föreningen begär därför tillträde till samtliga garage under denna tiden. Detta sker av anledningen att vi vill hissa upp portarna för att undvika att det spills asfaltsklister på dem samt för att minska risken att de körs sönder av någon maskin. Varje kväll kommer vi få en lista på vilka portar som man har öppnat så att de berörda boende kan låsa portarna igen (portarna frikopplas ju när man öppnar med huvudnyckeln). Mer info om detta kommer när det närmar sig.

– I slutet av v17 kommer asfaltering och målning av p-rutorna vara klara och v 19 kommer slutbesiktning att ske.