SBA Systematiskt brandskydd

Bland styrelsens ansvarsområden ingår SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att kartlägga brandriskerna och att minimera dessa.
Vid senaste brandskyddskontrollen anmärktes det att det saknads timer på vattenkokaren och spisen i köket i föreningslokalen. Därför finns det nu timer på alla uttagen i köket, även spisen. Ska man använda spisen behöver man starta timern var 30:e minut. På så sätt är risken att man glömmer spis, kaffekokare eller vattenkokare på minskad.
Utöver detta kontrolleras också att det finns brandsläckare i föreningens lokaler så som pannrum och förråd.

Inom kort kommer det också att sättas upp skyltar som tydligt visar att gångvägarna på området är räddningsvägar, vilket innebär att de inte får blockeras, så att brandkår och ambulans alltid ska kunna köra in.

I slutet av januari kommer garagen att brandbesiktas. Innan dess kommer en container att placeras innanför bommarna.