information från styrelsemötet 2017-11-14


På gårdagens styrelsemöte beslutades/informerades också följande:

-Riksbyggen kommer att komplettera den statuskontroll som gjordes i början av året med att kontrollera eluttag som var dolda av möbler. Datum för detta meddelas senare, men blir troligen i början av 2018. Inför detta måste möblerna flyttas ut från väggarna så att eluttagen blir inspekterbara. Man kommer också kontrollera att luckan till kulverten.

– I samarbete med grannföreningen (“Åttan”) ska vi ta fram ett kostnadsförslag på att installera belysning på gång/cykelvägen som går bakom garagen, 73- & 75-huset.

– Container blandat avfall kommer att sättas ut i början av januari. Då är det läge att rensa ut de där stora otympliga sakerna som du vill bli av med, men som är för stora att ta i bilen eller på annat sätt själv ta till återvinningscentralen.

– Som de två senaste åren kommer Lions att ställa ut släp i januari när det är dags att slänga ut julgranen.

– I slutet av januari 2018 kommer det att ske brandbesiktning i garagen.

-På prov kommer det att sättas upp en surfplatta i ett av miljörummen med tillgång till hemsida och facebook-sidan för att göra informationen tillgänglig för dem utan smartphone eller dator.

– Vi har kommit överens med Garageport-experten om att samla in namn och adress på alla som har en trasig fjärr, så kommer de att kolla för var och en ifall det är ett garantiärende. Lapp/formulär kommer snart i brevlådan.