Budget för 2018 beslutad

Budget för 2018 beslutad
 
igår var det styrelsemöte och vi beslutade om budgeten för det kommande året, 2018.
Vi räknar med relativt små ökningar i kostnad för vatten, el, renhållning, fastighetsskatt och förvaltning och gaspriserna tror vi kommer att hålla samma nivåer som i år.
 
En glädjande sak är att biogas omfattas av en skattesubvention, troligen ända fram till 2020, vilket gör att våra nettokostnader för att värma med biogas är samma som om vi använt oss av naturgas. Skillnaden är att vi med biogasen är i stort sett koldioxidneutrala vad gäller utsläpp från våra pannor.
 
När det kommer till det planerade underhållet så håller vi oss i stort till underhållsplanen. Vi räknar med en liten avvikelse då vi hoppas kunna se över husgrunderna som blivit hårt ansatta av väder och vind de senaste åren och behöver åtgärdas.
 
Vi kommer också att fortsätta arbetet med att ta fram ett ordentligt kalkylunderlag för att kunna ta in priser på reparation av underlagspappen på taken. Vi kommer då också att ta en titt på möjligheten att byta ut en del av takpannorna mot solceller. Vi har sett en stor sänkning i anskaffningskostnaden vad gäller solceller och det är inte helt omöjligt att den kalkylen som vi gjorde inför gaspannebytet för något år sedan nu kan revideras och kan fås att visa att vi faktiskt kan räkna hem investeringskostnaden efter ett antal år. Om så är fallet så är det troligen lämpligt att installera solcellerna i samband med bytet av underlagspappen. (Tycker du att detta låter som något du vill vara med och arbeta med? Kom då med i nästa års styrelse, eller bidra med din kunskap och entusiasm på annat sätt så att vi får fram ett bra underlag)
 
Under 2016 tömde vi nästan vår underhållsfond eftersom vi gjorde två stora (och välbehövliga) underhållsåtgärder i ommålningen och omasfalteringen, som även innefattade en avloppsrenovering.
 
Under 2017 har vi börjat bygga upp en del eget kapital igen och vi räknar med att ha ca 3 MSEK i fonden i december månad. Under 2018 kommer vi fortsatt att kunna fylla på med ytterligare 1 MSEK netto, för att under 2019 kunna göra ett större underhåll av ovan nämnda takåtgärder.
 
För 2018 har vi en budget i balans och vi kommer att låta avgifterna för verksamhetsåret 2018 ligga oförändrade.