Information – Asfaltsentreprenaden v42

Information – Asfaltsentreprenaden v42

Under veckan som har gått har man fortsatt utföra VA- och markarbeten på etapp 1.

Kommande vecka kommer man röra sig på Etapp 1 & 2.

Detta händer nästa vecka:
-justering av grusytor, etapp 1
– Ev. kommer stuprörsanslutningar utföras på etapp 2, berörda boende kommer då att få extra information.
-Justering av plattytor, kommer eventuellt utföras på era tomter. Det görs för att det inte ska bli en nivåskillnad när man lägger den nya asfalten.
-åtgärder vid trappa.

Man kommer att röra sig på rödmarkerat område enligt bild:
v42