Brandskyddsarbete i garagen – Mellanväggar

Följande information är taget från ett utskick som går till samtliga boende, länk till informations brevet finns här:

Brandskydd garage

 

Brandskyddsarbete i garagen

 

Som ett led i brandskyddstillsynen som föreningen måste följa, är det nu dags att se över mellanväggarna i garagelängorna. Då många boende har hittat på egna lösningar genom tiderna så är detta något vi måste se över.

Har du originalgallret i ditt garage så behöver du inte vidta någon åtgärd.

Det finns en instruktion/ritning på föreningens hemsida hur mellanväggarna får lov att byggas och med vilket material. I korthet innebär det att mellanväggen ska byggas med gipsskivor och reglar, men läs igenom underlaget för att säkerställa att ni som redan har byggt med gips följer instruktionerna, d.v.s. bara för att det sitter gips på väggarna så är det inte säkert att det är godkänt.

Följer inte mellanväggen i ert garage dessa kriterier skall de rivas och återställas till ursprungsskicket med armeringsnät alternativt gipsvägg enligt instruktioner på föreningens hemsida. Arbetet utförs av lägenhetsinnehavaren till garaget.

Det kommer 2016-10-10 finnas en container tillgänglig tills 2016-10-31 för att underlätta rivningsarbetet.

Rivning av mellanväggarna skall vara färdigställd innan 2016-10-31.

 

Eventuella frågor ställer ni till styrelsen. styrelsen@bogesholm.se

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Riksbyggen Brf Bogesholm