Upp belysning för träd

Föreningen tittar på möjligheten att montera uppbelysning till en del av ingångarna till föreningen. Grundtanken är att det skall vara möjligt att ändra färg på dessa lampor för att passa våra högtider samt att vi tror att det kan öka trivseln på de mörkare årstiderna.

Bilder som ni ser nedan visar de tilltänkta platserna för belysningen.

 

 

markbelysning