Dricksvatten

På medlemsmötet i torsdags, framkom det att flera boende tycker att lukt och smak på vattnet blivit sämre den senaste tiden.
När vi senast testade vattnet var det drickbart med anmärkning. För att säkerställa att det i alla fall inte blivit värre har jag nu beställt några provkit så att vi ska kunna testa vattnet på några ställen på området.

För att förtydliga, så visade förra provtagningen att det inte fanns några spår av E.coli eller legionella i varmvattnet. Vi håller tillräckligt hög temperatur i varmvattnet för att undvika bakterietillväxt.

Problemet finns i kallvattnet, men det framkom också på mötet att inte alla boende ha dålig lukt i vattnet. Detta tyder på att problemet sitter i den sista biten vattenrör, från kulverten ut till köks- och badrumskranarna.

Rekommendationen tills vidare är, som tidigare, att spola tills eventuell lukt försvunnit innan man dricker vattnet.

Trots många kontakter med olika vattenreningsföretag och konsultföretag har vi ännu inte hittat någon som kan presentera en åtgärd som de kan garantera att den fungerar. Nu har vi sedan i torsdags en ny styrelse och vi får med förnyad kraft ta tag i det här problemet.