Utevattnet sätt på 23/4

Måndagen den 23 april sätts utevattnet på.
Stäng utkastarna i trädgårdarna innan dess.