Information från senaste styrelsemötet, 7 april

På senaste styrelsemötet beslutade vi detta:

1) Analys av dricksvatten. Förra året gjordes en laboratorieanalys av dricksvattnet. Prover togs på dricksvattnet som cirkulerar i systemet, dvs ackumulatortankar, rörledningar (rören i kulvertarna). Analysen visade godkända nivåer på vattnet. Trots detta upplever flera boende att vattnet smakar och luktar illa och att man måste spola uppemot flera minuter för att vattnet ska upplevas som drickbart. Vi funderar därför på ifall lukt och smak kommer från de sista meter rör innan blandarna (vattenkranarna), efter det cirkulerande vattnet i rörkulverten. Vi kommer därför att genomföra vattenanalys på vattnet från kranarna för att därefter besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

2) Statuskontroll av lägenhet. Styrelsen har muntligen fått ett acceptabelt erbjudande (pris och innehåll) på statuskontroll av el- och va-installationer i lägenheterna. Med syftet att minimera föreningens risk för skador orsakade av felaktiga el- och va-installationer kommer statuskontroller att genomföras i närtid. Vi väntar nu på skriftligt beställningsunderlag för att kunna göra slutlig beställning. I statuskontrollen ingår:
a) badrum: fuktindikering, golvbrunn, rörgenomföringar, väggbeklädnad, golvbeklädnad, elinstallation, ventilation, blandare, wc-stol, radiator, handdukstork, ombyggnation, värmegolv
b) kök: diskmaskin, skvallermatta, blandare, elinstallation, ventilation, radiator, ombyggnation, värmegolv
c) tvätt/grovkök: tvättmaskin, blandare, golvbeklädnad, golvbrunn, elinstallation, ventilation, radiator, kondenstumlare
d) rum: elinstallation, ventilation, radiator, ombyggnation
e) hall: elinstallation, ventilation, radiator, brandvarnare, kopplingsgrop, värmegolv, ombyggnation

3) Möjlighet att stänga av vattnet för boende på ovanvåning.
den som bor i en tvåa eller trea på ovanvåningen har idag ingen möjlighet att stänga av vattnet i sin lägenhet. Idag stängs vattnet av i rörkulverten på bottenvåningen, dvs i en annan lägenhet. Vi kommer därför efter genomförd statuskontroll (se ovan) att installera avstängningsventiler (Ballofix-ventil) för varm- och kallvatten i kök och badrum i lägenheterna på ovanvåningen, där det inte redan är installerat av den boende.

4) den 28 april kommer årsstämman att hållas i föreningslokalen. Liksom vi gjort de senaste åren kommer vi att servera mat ifrån Matmakarna och på anmälningslappen som inom ca 10 dagar kommer i din brevlåda finns möjlighet att anmäla att du vill ha mat och även om du har specifika krav, såsom allergier eller andra orsaker till att välja bort en viss sorts ingredienser. Direkt efter årsstämma kommer vi att hålla medlemsmöte.