Målning på området

Målningsentreprenaden kommer att pågå mellan v16-26 och kommer att utföras av Sandå i Sverige AB.
Under den här tiden kommer det att finnas en arbetsbod placerad på vändzonen och man kommer också att ha en del arbetsfordon, släp och liftar på plats. Prata gärna med era barn om det här så att inga olyckor sker, varken under arbetstid eller på kvällar och helger.
Målningsarbetena kommer att föregås av att man tvättar fasaden och det ingår också rengöring av taken. Sandå kommer att presentera ett ungefärligt tidsschema, men datumen är inte exakta då väder, framför allt regn, kan komma att ändra schemat, därför kommer vi snarare att förlita oss på en schematisk ordningsföljd, där vi kan se i vilken ordning husen kommer att tas om hand i. På så sätt kan vi alla se hur långt man har hunnit och vi kan på så sätt förbereda oss genom att ta bort utemöbler och annat som vi inte vill ska bli smutsigt när man tvättar.
Sandå har också lovat att informera via lappar i brevlådan under entreprenadens tid så att alla ska ha blivit informerade innan man påbörjar arbetet vid din lägenhet (t.ex. ska ju alla fönster målas och det är ju trevligt att veta i förväg när man kan förvänta sig en målare utanför sitt fönster).
Man kommer att behöva tillgång till nyckel till lägenheterna i hus 51 och 79 för att kunna komma åt att måla på baksidan. I övrigt kommer man troligen att komma åt allt ifrån utsidan. Eventuellt kan man behöva komma åt en del fönster från insidan ifall rötskador ska åtgärdas.

Alla träytor måste vara frigjorda från växtlighet och annat så att målarna får bra arbetsyta och kommer åt överallt.