!!SPOLNING AV SPILL&DAGVATTENBRUNNAR!!

Då inte alla fått lappar av Pulse/Riksbyggen kommer det mer info här. Imorgon 29:e – 30:e Mars mellan klockan 07.30 – 16.00 kommer högtrycksspolning av spill&dagvatten ledningar utföras. Det finns en liten risk att vatten kan slå upp från golvbrunnar, toaletter samt vaskar. För att förebygga detta rekommenderas det att toalettlocken är stängda gärna med en liten tyng på samt att ni kan lägga en fuktad tidning eller trasa över golvbrunn och vask.