Arbetet inför om-asfaltering har påbörjats

dag har vi påbörjat arbetet med att få ny asfalt på området. Det är ett stort och komplicerat projekt som kommer att genomföras i ett antal olika steg. I stort kommer följande att ske med avslut under 2017:
 
1-Projektering inkl framtagande av förfrågningsunderlag.
– Här ingår att filma samtliga avloppsrör (dagvatten och spillvatten) för att vi ska kunna åtgärda eventuella brister innan ny asfalt läggs.
– Förslag på nya brunnar ritas in. Det finns en del kända “vattenhål” där det ofta samlas vatten.
– inventering av var kantsten ska bytas ut/kompletteras.
-provgrävning på parkeringsplatsen, vändplatsen och eventuellt på någon gångbana för att ta reda på hur tjock asfalt och underliggande bärlager är.
– framtagande av förfrågningsunderlag för en entreprenad som innebär att bärlager byts ut på strategiska ställen och där det endast behövs toppning (ny asfalt läggs på den gamla).
– Inventering av var åtgärder på befintlig stenläggning utanför entréer behöver göras (vid toppning höjs gångbanan ca 4 cm).
– framtagning av förfrågningsunderlag där alla krav och behov samlas för att kunna prissättas av asfaltsentreprenörer.
 
2) utförande.
– Bortfräsning av gammal asfalt på stategiska ställen
– Grävning för att kunna lägga tjockare bärlager, om inventering visar att behov finns.
 
Målet är att kunna påbörja asfalteringsarbetet i augusti 2016.
 
Parkeringsplatsen görs troligen under 2017, dels av kostnadsskäl, dels av att det finns en fördel att kunna synka bytet av asfalt med byte av garageportar. Eftersom asfalten går ända fram till porten så byts porten lämpligast när den gamla asfalten tagits bort och innan den nya har lagts. Då slipper man skarvar i asfalten och livslängden ökar.
 
NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ:
-Funderar du på att lägga nya plattor på entrén i år, så kontakta styrelsen först. Du kommer att behöva ta hänsyn till den eventuellt nya asfaltshöjden på gångbanan.
– Vill du vara med och påverka i ett av de största projekten på länge i föreningen, så är du välkommen att höra av dig till t.ex. valberedningen för att kandidera till en plats i styrelsen. Det kommer att bli ett spännande år.
– Vill du inte vara med i styrelsen så tror vi att det ändå kommer att finnas en hel del vikta uppgifter som behöver utföras. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med i projektgruppen.