Ändrade öppet-tider i miljörummen

På prov så har vi förlängt tiden som dörrarna står öppna, när man använder sig av taggen för att öppna miljörummen, till två minuter. På så sätt tror vi att man hinner sortera sitt avfall utan att dörren ska stänga sig. Det förbättrar lukten i miljörummet och känns också mindre instängt när man vistas i miljörummet.