Service av garageportarna

Måndagen den 19 augusti och tisdagen den 20 augusti kommer Garageportsexperten hit för att genomföra service på våra garageportar, mellan kl 08.00-17.00.

Garageportsexperten kommer hit under två dagar för att genomföra service av portarna, vilket innebär mindre justeringar där det behövs, smörjning och funktionskontroll. På så sätt minskar vi risken för att portarna inte ska stängas som de ska och motorerna behöver inte heller arbeta lika hårt med välsmorda portar.
För att servicen ska gå så smidigt som möjligt och för att minska risken att din bil ska bli skadad av t.ex. ett tappat verktyg så vill vi att du parkerar på annat ställe under tiden servicen genomförs. Garage där bilen inte flyttats, kommer inte att kunna servas, och då får vi betala för ett extrabesök, vilket vi vill undvika så långt det går.

Enklast är förstås om du flyttar bilen redan på morgonen och ställer tillbaka bilen i garaget först under kvällen. Är detta inte möjligt går det också att köra ut bilen under de ca 15-20 minuter som servicen tar för respektive garage, men då måste du själv prata med serviceteknikerna på morgonen och försöka komma överens om vilket klockslag som de kan ta ditt garage.

Parkering på vår parkeringsplats kostar enligt prislista på P-automaten, parkering på idrottsplatsens parkeringsplats är gratis.

Man kommer att hinna med 35 st garage per dag. På listan, som hänger vid anslagstavlan på föreningslokalen ber vi dig att skriva upp dig på den dagen som passar dig bäst.