Nu har vi fått en utökad lägesrapport gällande brottsstatistiken i Kävlinge kommun

Gällande villainbrott går dessa fortfarande ner.

Från  januari till och med juli
2017   28
2018 16
2019 13

Vi går mot en mycket låg nivå ang. dessa brott som har en mycket stor inverkan på människors trygghet. Dock vet vi att det under perioden november till och med mars finns en förhöjd risk för bostadsinbrott.

Cykelstölder

Från januari till och med juli
2017  80
2018  58
2017  50

Våra cykelstölder sker främst vid järnvägsstationen i Kävlinge samt Dösjebro. Även vid våra skolor samt busstationer. Kort sagt på publika platser finns en ökad risk för cykelstöld.

Bilinbrott.

Finner vi en klar koncentration kring Center Syd. Dock har vi under en senare tid juni juli märkt en spridning av dessa brott kring andra delar av kommunen.

Datorer är klart dominerande, men även andra värdesaker i bilen är intressant för tjuvarna. Som jag omtalade i tidigare mail, TÖM BILEN på värdesaker.

Ett återkommande bekymmer som vi har nationellt är brott mot äldre. Dels att man ringer på dörren och vill ha hjälp med något. Personen blir insläppt och avleder den äldre, medan person nummer två, som väntat i en bit från ytterdörren, går in i bostaden och stjäl värdesaker.  Efter ett tag lämnas bostaden och den äldre upptäcker efter ett tag att värdesakerna är stulna.

Ett annat bekymmer, även detta på nationell nivå, är bedrägerier mot äldre. Man utger sig för att vara en nära släkting, ex. barnbarn. Man behöver pengar och ringer upp den äldre och ombeder personen att ta ut en summa pengar som man sedan skall hämta. I några fall har detta tilltag lyckats i Kävlinge kommun. Dock har den äldre i de flesta fallen upptäckt tilltaget och brottet har inte genomförts.

En variant av detta är att man ringer upp den äldre och utger sig för att vara från banken och att det gjorts försök att ta ut pengar från den äldre. Uppringaren önskar då få kod till bankdosa eller motsvarande för att ”som bank” förhindra detta. I den händelse den äldre lämnar ut sin/ sina koder länsar bedragaren den äldres konton.

Gällande de två sistnämnda gäller vaksamhet och ifrågasättande. Att vänta och ta kontakt med sin bank för at få klarhet i saken.

Allt detta sammantaget ger för handen att fortsatt arbete kring grannsamverkan är angeläget. Även att äldre är vaksamma kring besök samt ”märkliga” telefonsamtal.