Extra tillfällen för trädgårdssläpet

Den här sommaren kommer vi att utöka antalet tillfällen då vi ställer fram trädgårdssläpet. Varannan helg, (istället för en gång i månaden) kommer du att kunna slänga trädgårdsavfall.
Observera att du inte får slänga plastsäckar eller annan plast i släpet.
Dessa datum gäller för släpet:

2021-07-09—2021-07-12
2021-07-23—2021-07-26
2021-08-06—2021-08-09
2021-08-27—2021-08-30
2021-09-10—2021-09-13

Uppdaterat – Midsommarfirande, fredag 25 juni kl 09.30

Nu har regeringen börjat minska på restriktionerna, och eftersom det sammanfaller så bra med den stundande midsommarafton, så tänkte vi i styrelsen att det är dags att ta upp en sedan flera år insomnad tradition, att klä och resa föreningens midsommarstång.

Vi samlas på gräsmattan på 60-gården kl 09.30 och pratar ihop oss, sedan skickar vi ut alla på blom- och lövjakt. Sedan hjälps vi åt att klä midsommarstången och reser den.

Kl 14.00 är alla välkomna på picknick på idrottsplatsen – givetvis på Corona-avstånd.

Efter det tar midsommarfirar-kommittén, som består av Sonia och Margareta, över. Vad som då kommer att hända vet bara de, men om du har tips eller önskemål så tror jag att de välkomnar din input. 

Brandsyn i garagen

2021-04-06, kl 15–16

På tisdag kommer föreningen att genomföra brandsyn i samtliga garage och begär härmed tillträde till garagen. Brandsynen genomförs av Great Security och de kommer att använda huvudfjärrkontrollen, så du behöver inte vara på plats själv. Det står en container för blandat avfall, innanför grindarna för den som har saker att slänga.
hälsingar, Styrelsen Brf Bogesholm

Släpet ställs ut

Nu är det dags att ställa ut släpet för första gången i år. Sista helgen i mars, dvs fredag 19/3–22/3 kommer släpet att stå framme. Här kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Årsstämman 21 april

Igår hade vi styrelsemöte och gick då igenom förutsättningarna för årsstämman som vi ska hålla den 21 april.
Vi kan fortfarande inte träffas fysiskt och förra årets stämma, där vi gjorde ett försök med videomöte gick sådär eftersom det var väldigt lågt deltagande.
-Därför kommer vi i år att genomföra stämman med hjälp av poströster.
-Om planen håller så kommer vi ii nästa vecka att dela ut kallelsen tillsammans med dagordning och förslag till beslut, tillsammans med röstsedlar. Årsredovisningen ska först signeras och skickas för tryck innan vi kan dela ut den, men den kommer så fort som möjligt.
Poströsterna kommer sedan att sammanställas och i det fall förslagen får bifall, dvs majoriteten röstar ja, så beslutas det på den punkten.
Skulle någon punkt röstas ner, kommer vi att behöva utlysa ett extramöte där den/de punkterna som röstats ner behandlas igen.
Vi kommer i första hand att hantera frågor/svar på vår facebooksida, eftersom den når nästan alla och det blir direkt tillgängligt. Vi kommer att spegla frågor/svar på anslagstavlorna också för de som inte har tillgång till facebook, men av naturliga skäl innebär det en viss fördröjning

Årsstämma- onsdagen den 21 april

Onsdagen den 21 april 2021 är det dags för årets stämma. I skrivande stund lutar det mesta åt att vi kommer att hålla stämman i digital form, dvs som ett videomöte där alla får möjlighet att koppla upp sig via dator eller smartphone.
Det kommer också att finnas ett begränsat antal platser i lokalen för den som inte har möjlighet att varken koppla upp sig med dator eller smartphone.

Årsstämman håller vi mellan kl 18.00-20-00

Mellan kl 20.15-21.00 håller vi ett medlemsmöte där vi tar upp frågor och info som inte ryms i stämman.

Trädfällning

Kanske har du redan noterat att det har fällts ett par träd vid gaveln på 73-huset. Dessa träd hade fått någon sjuka och därför beslutade styrelsen att ta ner dem.
Vi kommer inom kort också att ta ner ett av de körsbärsträden som står vid infarten, vid gaveln på etta v garagen. Detta träd har rötter som vuxit sig in under garagen och har börjat trycka sönder asfalten i några av garagen. För att detta inte ska bli värre ser vi ingen annan möjlighet än att ta ner trädet.

Val av frontlucka på köksfläkten

Alla ska nu ha fått informationslapparna om val av frontlucka till köksfläktarna. de som har täckplåten ovanför fläktaggregatet kvar kan välja mellan 60 cm eller 90 cm hög frontkåpa. De som har en hel list som går över såväl ovanskåp som fläktaggregat kan bara välja 60 cm frontkåpa.