Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober. På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.  (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Släpet – trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.
 (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Släpet – trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.
 (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Släpet – Träddgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.
 (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.
 (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)

Släpet – Trädgårdsavfall

Släpet ställs fram sista helgen varje månad, från april, tills hösten tar slut, vanligtvis sista helgen i oktober.
På släpet kan du slänga trädgårdsavfall. Inga plastpåsar.
 (sista helgen definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad)