Container för blandat avfall

För att förenkla för dig som behöver städa lite i garaget inför brandsynen, så kommer det att finnas en container på området för blandat avfall.
Här kan man slänga det mesta, men inte:

-brandfarliga varor
-vassa/stickande/skärande saker
-giftiga saker

Det är människor av kött och blod som kommer att sortera innehållet och de ska inte behöva jobba med livet som insats, så farligt avfall får du själv ta hand om och lämna på sysavs anläggningar.