Medlemsmöte

Direkt efter årsstämman håller vi medlemsmöte.
Här tar vi upp alla andra frågor som inte tas upp på stämman (Punkterna till stämman är reglerade i stadgarna och kan inte ändras)

Detta innebär att här informerar styrelsen om vad som är på gång och här finns det möjlighet för medlemmarna att ställa frågor och lämna synpunkter.