Släpet ställs ut 2018-09-28

Nu är det åter dags att ställa ut släpet sista helgen varje månad ända fram till siste oktober (eller siste november, beroende på vädret).

På släpet kan du slänga komposterbart trädgårdsavfall.

 

Sista helgen i månaden definierar vi som den helg där både lördag och söndag tillhör samma månad.