Container för blandat avfall


Evenemangsdetaljer


Som vanligt kommer vi att ta hit en container för blandat avfall.
Detta är en service för de boende, men kom ihåg att du inte får slänga:
-Farligt avfall (kemikalier, färg)
-tryckimpregnerat trä
-Elavfall
-komposterbart avfall
-däck
Hittar Ragns-Sells något av ovanstående kostar det föreningen 3425kr i felsorteringsavgift, så missbruka inte möjligheten att på ett bekvämt sätt kunna slänga nästan vad som helst.
Observera att containern kommer att placeras på område som är video-övervakat.