Andelar i Riksbyggen

thVLZ4I9AH

 

Riksbyggen ägs delvis av sina föreningar och även vår förening äger andelar i Riksbyggen. Nu ha reglerna ändrats vilket möjliggör att vår förening kan köpa ytterligare två andelar per lägenhet, dvs totalt 156 andelar, till en total kostnad av 78.000SEK. Då föreningen i dagsläget har god ekonomi så beslutades ikväll att föreningen ska köpa maximalt antal andelar, dvs 156 st.

De senaste 5 åren har den genomsnittliga utdelningen varit ca 8%.