Ändring ang. datum för uppförande av förråden

kLCOKA

Uppförandet av förråden kommer börja redan den 3:e December (Torsdag V.49). Detta kommer inte påverka någon boende utan kommer däremot förmodligen öka tidsspannet där de som bor i en 2:a behöver flytta sina ägodelar.