Trasigt brunnslock på parkeringen

Ett brunnslock gick sönder på parkeringen idag under snöskottningen. Det står därföe en Röd kon på parkeringsplatsen. Kör inte för nära konen, så undviker du att köra sönder din bil. Reparation kommer att ske imoregon måndag.