Förråd del.5

Förråden är nu färdigställda i skyddsrummet, alla 2:or ska ha fått ett nytt förråd.

Information till 3:orna kommer att komma inom kort, styrelsen ska ha möte v.4 och kommer då ta upp detta. Riksbyggen har fått i uppgift att dela ut förråd till de resterande 3:orna samt att märka upp samtliga förråd i föreningen.