Visning av frikopplingen på garagen

Visning av frikopplingen kommer göras vid två tillfällen om intresse finns. En lista kommer hänga vid informationstavlan på föreningslokalen efter kl 18.00 ikväll (2016-11-08) där ni som är intresserade kan skriva upp er.

Anmälningar tas endast emot genom listan på föreningslokalen.