Passagesystemet är igång igen

Taggläsarna är nu igång och fungerar på:
-Grinden
-skyddsrummet
-miljörum 50-gården
-miljörum 60-gården

Vi väntar fortfarande på elinstallationen på miljörummen på 70-gården, så där gäller endast manuell öppning.