Årsstämman flyttad

På styrelsemötet i tisdags beslutade styrelsen att flytta fram årsstämman til den 11 juni, med förhoppning om att smittospridningen av Coronaviruset då har avtagit.

Ordförandeklubba