Energideklarationen är uppdaterad

Nu har föreningen gjort en ny Energideklaration. Den finns att ladda ner från hemsidan i dokumentarkivet. Energideklarationen görs vart 10:e år och visar hur stor energiförbrukning fåra Byggnader har. Sedan förra Energideklarationen gjordes har vi gjort en rad stora förbättringar för att minska energiförbrukningen. Vi har tilläggsisolerat, injusterat radiatorer, bytt gaspannor, installerat luftvärmepumpar, optimerat styrsystemet och bytt ut belysning till LED-lampor. Vår energiförbrukning ligger därför numera i nivå med nyproducerade lägenheter av jämförbar standard.