Årsstämman 21 april

Igår hade vi styrelsemöte och gick då igenom förutsättningarna för årsstämman som vi ska hålla den 21 april.
Vi kan fortfarande inte träffas fysiskt och förra årets stämma, där vi gjorde ett försök med videomöte gick sådär eftersom det var väldigt lågt deltagande.
-Därför kommer vi i år att genomföra stämman med hjälp av poströster.
-Om planen håller så kommer vi ii nästa vecka att dela ut kallelsen tillsammans med dagordning och förslag till beslut, tillsammans med röstsedlar. Årsredovisningen ska först signeras och skickas för tryck innan vi kan dela ut den, men den kommer så fort som möjligt.
Poströsterna kommer sedan att sammanställas och i det fall förslagen får bifall, dvs majoriteten röstar ja, så beslutas det på den punkten.
Skulle någon punkt röstas ner, kommer vi att behöva utlysa ett extramöte där den/de punkterna som röstats ner behandlas igen.
Vi kommer i första hand att hantera frågor/svar på vår facebooksida, eftersom den når nästan alla och det blir direkt tillgängligt. Vi kommer att spegla frågor/svar på anslagstavlorna också för de som inte har tillgång till facebook, men av naturliga skäl innebär det en viss fördröjning