Extra tillfällen för trädgårdssläpet

Den här sommaren kommer vi att utöka antalet tillfällen då vi ställer fram trädgårdssläpet. Varannan helg, (istället för en gång i månaden) kommer du att kunna slänga trädgårdsavfall.
Observera att du inte får slänga plastsäckar eller annan plast i släpet.
Dessa datum gäller för släpet:

2021-07-09—2021-07-12
2021-07-23—2021-07-26
2021-08-06—2021-08-09
2021-08-27—2021-08-30
2021-09-10—2021-09-13