Extrastämma – nya stadgar

Den 1 januari 2023 skedde ändringar i bostadsrättslagen. Den innebär att vi behöva revidera föreningens stadgar för att tydligare spegla lagkraven. Den 12 februari kommer vi att hålla en extrastämma där vi fattar första beslutat (av totalt två) gällande ändring av stadgarna. Förslaget på de nya stadgarna publiceras här på Facebook, på föreningens hemsida och de kommer att hängas upp i pärmar på anslagstavlorna som finns vid miljörummen. Den som vill ha en utskriven kopia av förslaget kan höra av sig till styrelsen så får du en papperskopia i din brevlåda.

Förslaget på de nya stadgarna, hittar du i Dokumentarkivet under “Stadgar”