Info budgetmöte

shutterstock_60543931

Styrelsen har haft budgetmöte och budgeten för 2016 har beslutats. Vi har ett fortsatt gynnsamt ränteläge vilket gör att räntan på våra lån är fortsatt låg. Elkostnaden väntas sjunka i och med övergången till vindkraftsel som vi gjorde i början av året, tillsammans med lägre förbrukning, tack vare LED-belysning samt nya pumpar i pannrummet. Uppvärmningskostnaderna ser ut att bli lägre för 2015 än vad vi budgeterade förra året och vi budgeterar därför med den lägre kostnaden även för 2016. De kommande två-tre åren väntar några stora underhållskostnader i form av ommålning samt asfaltering. Vi budgeterar 3MSEK för detta under 2016 och räknar, som ett värsta scenario, att behöva dela upp asfalteringen i etapper där etapp två kommer att göras 2017. Glädjande nog har föreningen en god och stabil ekonomi, vilket innebär att månadsavgiften för 2016 lämnas oförändrad och planerat underhåll bekostas utan att behöva låna