Kvittering av sändare för garagen 2016-09-08

Idag färdigställs 11 garageportar. Sändare hämtas efterhand som ditt garage blir färdigt. Jag kommer finnas på parkeringen efterhand som de blir färdiga och de som inte hämtat innan montörerna åkt kan hämta sin sändare utanför föreningslokalen kl 20.00.